บุคคลผู้เกิดมาไม่เป็นประโยชน์แก่โลก: พระผู้มีพระภาคตรัสว่า "ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลคนเดียว เมื่อเกิดขึ้นในโลก ย่อมเกิดขึ้นไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูล ไม่เป็นความสุขแก่ชนเป็นอันมาก เพื่อความฉิบหายมิใช่ประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย บุคคลคนเดียวคือใคร ? คือ บุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิ มีความเห็นวิปริต เขาทำให้คนเป็นอันมากออกจากสัทธรรม แล้วให้ตั้งอยู่ในอสัทธรรม" อัง. ๒๐/๑๙๑-๑๙๒/๓๕
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/zumarang/domains/saisanya.net/public_html/plugins/seealso/seealso.page.php on line 30

:: www.SaiSanYa.net ::

เกี่ยวกับเรา

สายสัญญาบารมี
 • ๑. ภาคบ่อเกิดศาสนา
 • ๒. ภาคบ่อเกิดแห่งศีล
 • ๓. ภาคองค์กรสถาบันทิพย์
 • ๔. ภาคสถาบันทิพย์
 • ๕. ภาคโครงสร้างสังขาร
 • ๖. ภาคความสัมพันธ์


 • องค์พระบรมครูต้นศาสดาบารมี
 • ๑. ประวัติองค์พระบรมครู
 • ๒. ญาณหยั่งรู้อำนาจศักดิ์สิทธิ์


 • การปฏิบัติธรรมสายสัญญาบารมี
 • ๑. การรับประสิทธิ์คุณธรรม
 • ๒. การลงองค์พระธรรม
 • ๓. การดับล้าง
 • ๔. การทำสังฆทาน
 • ๕. การตีหลัก
 • ๖. การทรงบารมี


 • อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติฯ
  เอกสารสำหรับดาวน์โหลด


  vvv ดาวน์โหลด เมนู vvv  เพลงของ อ.บุญมา นพสันเทียะ
 • เพลงสายสัญญาทั้ง ๔ เพลง


 • บันทึกการโปรดญาติ
 • ข่าวสาร
 • บทความต่างๆ
 • กระดานสนทนา
 • ลิ้งค์
 • คำถามที่พบบ่อย

 • Google Groups
  สายสัญญาบารมี
  Visit this group  View My Stats


  ผู้ที่อยู่ในระบบ :

  0 สมาชิก, 0 ผู้เข้าชม :

  แบบสำรวจ :


  ผู้บันทึก: iOldFrog
  ส่งโดย: ioldfrog   วันที่: 2007-07-29 02:24
  คำวิจารณ์:   เรตติ้ง:
  งานประกอบพิธีพุทธาภิเษก - เทวาภิเษก...องค์ท้าวจตุคามรามเทพ โดยทีมงานสายสัญญาบารมี (www.SaiSanYa.net)

  เนื่องด้วยทางมูลนิธิพุทธอุปถัมภ์ภัทรกร รังสิต คลอง 3 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ มีพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ฉลองพระชนม์วาระครบรอบ 80 พรรษา เพื่อจัดสร้างองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม โดยจะประดิษฐานตราสัญลักษณ์ลงหน้าฐานบัวบุษบกขององค์พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (กวนอิม) ทั้งนี้จะมีการประกอบพิธีพุทธาภิเษก - เทวาภิเษก...องค์ท้าวจตุคามรามเทพ ในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2550 โดยทางคณะผู้ก่อตั้งมูลนิธิสายสัญญาบารมีได้รับมอบหมายจากจากมูลนิธิพุทธอุปถัมภ์ภัทรกร ให้เป็นผู้ดำเนินงานทั้งหมด

  มลฑลพีธีส่วนหนึ่งของงานพิธีที่ออกแบบและดำเนินงานโดยทีมงานสายสัญญาบารมี